Równowaga ułożenia kostki brukowej zależy od różnych kwestii. Należą do nich między innymi dobór odpowiednich materiałów, które zostały użyte do podbudowy oraz prawidłowego ułożenia wszystkich struktury warstw, na jakich została ułożona kostka brukowa. To tylko niektóre z wymienionych przyczyn, które mogą niszczyć nawierzchnię i doprowadzić ja do klawiszowania.


Ruchliwość kostki to niebezpieczeństwo


Definicja klawiszowania bardzo kojarzy się z ingerencją ruchu w instrumenty klawiszowe takie jak na przykład fortepian lub pianino. Dlatego też z powodzeniem słowo to znalazło zastosowanie w słowniku brukarskim. Klawiszowanie kostki brukowej to nic innego jak przeskakiwanie poszczególnych elementów ułożonej struktury warstw. Wytłumaczyć to zjawisko dokładniej można stawiając nogę w jednej z części ułożonej nawierzchni kostki brukowej, kiedy to ona wciska się w ziemię, z drugiej strony wysuwa się ponad nią. Takie zjawisko niesie za sobą niebezpieczeństwo, ponieważ przechodzące osoby zaskakuje ta sytuacja i łatwo może dojść do nieprzyjemnego zdarzenia. Klawiszująca kostka brukowa może doprowadzić do innych defektów nawierzchni. Przechodzenie lub przejeżdżanie po niej może doprowadzić do pęknięć, lub kruszenia się materiału. Niepożądany w tego typu sytuacji też jest deszcz. Podczas opadów przeważnie robią się kałuże doprowadzające do okoliczności podmywana się warstwy podbudowy. Fakt ten stanowi ryzyko poruszania się osób pieszych po takiej nawierzchni.


Dobra podbudowa to główny klucz do trwałości struktury warstw


Źle wykonana podbudowa to najczęstsza z przyczyn klawiszowania. Do defektów, które mogą pojawić się przy niewłaściwym wykonaniu podbudowy, zalicza się cienką warstwę podsypki, słabe zagęszczenie terenu czy niedostosowanie podbudowy do obciążeń nawierzchni. Warto zwrócić też uwagę, że do spacerowania po kostce warstwa powinna wystarczyć do 20 cm, ale już do podjazdów samochodowych podbudowa powinna mieć do 40 cm. Do tego typu prac niezbędne jest wykorzystanie specjalistycznego sprzętu na przykład w postaci zagęszczarki do zagęszczania terenu. Prace brukarskie kończy etap wypełniania szczelin piaskiem lub innym spoiwem. Wypływa to na stabilność poszczególnych elementów i zwiększa stabilność. Dzięki tym zabiegom nie powstają wybrzuszenia oraz zapobiega to poruszaniu się kostki.


Klawiszowanie – jak zapobiegać?


Zapobiegając, temu zjawisku zachowuje się 3 mm odstępu między kostkami. Natomiast grubość powinna być tak dopasowana według użytkowania nawierzchni. Zaleca też się zapewnić odpowiedni odpływ wód gruntowych, ponieważ gdy go nie ma, będą tworzyć się kałuże.


Podsumowując, to wszystko warto, jest korzystać z usług firm brukarskich. Fakt, że posiadają one niezbędny sprzęt do wykonywanych tego typu prac i doświadczenie. Niejednokrotnie zdarza się też, iż potrafią one wynegocjować zniżki na towar w hurtowniach lub u producentów.

Artykuł napisany przy pomocy firmy Master-Bruk – https://master-bruk.pl